× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Wojewódzkie Centrum Medyczne

Oddział pediatrii - Szpital wielospecjalistyczny

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Oddział pediatryczny

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne

Zakres świadczonych usług:

  • Pediatria
  • Diabetologia
  • Endokrynologia


Adres

(077)-4520745
al. Witosa 26
45-418 Opole

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1